Free Radio Network - Norway

Forum for de som er interessert i FRN

Kort presentasjon av FRN-systemet

          

Prinsippet på FRN-systemet                              Prinsippet på nett-system


FRN er et enkelt og brukervennlig system for sammenkopling
av mange på en gang (*reflektor) via Internett og radio.

FRN er meget praktisk system hvis man ønsker å ha flere radioer
sammen via internett. Eller om man er mye ute og farter og ønsker
å holde kontakt hjem via PC, mobil eller nett brett.
FRN kan brukes som et node radiosystem med PC eller Raspberry Pi.

Systemet er et åpent system for alle, men kan lukkes kun for radioamatører.
FRN kan samelignes med EchoLink, men her blir du ikke "kastet ut".

FRN-systemet er utviklet av Edwin, PA7FRN og Rody, PD2RVK i Nedreland.
FRN offisielle hjemmeside: www.freeradionetwork.eu

Systemet er basert på:
- radio til radio,
- radio til PC/mobil
- PC/mobil til PC/mobil

* Hva er en reflektor?
En reflektor er et "samlingspunkt" for en mengde FRN-brukere over
hele verden. Man kan kalle det en global ring-QSO, punkt til
multipunkt prinsippet. Her kan man lage egne lukkede QSO-rom.

.