Free Radio Network - Norway

Forum for de som er interessert i FRN

Raspberry Pi kan brukes på Free Radio Network systemet

- Free Radio Network for PC/node med system "FRN4Pi": program hentes her

- Video av Raspberry Pi med PTT (som en PC med mic og høytaler): YouTube

- Raspberry Pi kan også brukes til FRN server, se her

For bruke den på Raspberry Pi må du først lage en FRN-konto via pc.
Så må du ta konfig fila fra pc og overføre den til Raspberry Pi.
Se lyn info video på YouTube. Her kommer mer info....

 

 

 

.